Guide till elektriker

En elektriker är en av flera olika typer av hantverkare som finns idag. Som elektriker arbetar man främst med service och installation av olika typer av elektriska anläggningar. Detta innebär att elektrikerna arbetar med många olika typer av arbete.

Elektriker måste dock göra mer än bara installation och service, elektriker har också andra viktiga uppgifter som t.ex:

- Underhålls- och reparationsarbeten

- Nödtjänster

- Projekt för installation av utrustning

För att elektrikerna ska kunna utföra sina uppgifter kan elektrikerna behöva studera. Elektriker behöver dock inte nödvändigtvis ha genomgått en högre utbildning för att arbeta som elektriker (även om det blir allt vanligare). Många elektriker utbildas genom en lärlingsutbildning som tar ungefär fyra år.

Man arbetar vanligtvis som en av fyra olika typer av elektriker.:

  • Svagströmselektriker/kommunikationselektriker - arbetar med svagströmssystem som larm, telefoner, datanät och transportsystem.
  • Serviceelektriker - en elektriker ansvarar för små utbyggnader och underhåll av befintliga elsystem.
  • Installationselektriker - Denna typ av elektriker finns oftast i nybyggnationer.
  • Industrielektriker - arbetar med service och underhåll av fabriker och företag.

Behörigheter relevanta för elektriker

Regeringens regler för elinstallationsarbeten är förordningen om elinstallationer (1990:806). Följande godkännanden har beviljats av Elsäkerhetsverket och anges som sådana:

  • AB - Allmän behörighet, alla elarbeten
  • ABH - Allmän behörighet, >1000 volt
  • ABL - Allmän behörighet, <1000 volt
  • BB1 - Begränsad behörighet, <1000 volt, uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning samt fast loss/inkoppling av maskin
  • BB2 - Begränsad behörighet, <1000 volt, fast loss/inkoppling av maskin (Det utfärdas inga nya BB2 efter 2010-12-31)
  • BB3 - Begränsad behörighet, specialbehörighet, behovsprövas av elsäkerhetsverket

Vilken lön har elektriker?

Elektriker är ett av de mest välbetalda yrkena bland LO-medlemmarna. Elektriker tjänar i genomsnitt 26,000 kronor i månaden plus ackord i genomsnitt (vilket är typiskt). Den typiska ackordslönen för en elektriker i Sverige är 7 000-8 000 kronor per månad.

Anlita en elektriker för elinstallation

Om du letar efter en elektriker i Sverige för att hjälpa till med någon form av elektrisk installation rekommenderar vi att du använder vår lista över kvalificerade elektriker i Sverige för att hitta en elektriker nära dig.